Prosimy rodziców deklarujących pobyt dzieci w trakcie trwania pandemii o pobranie i wypełnienie poniższych formularzy. Proszę, aby wypełnione i podpisane formularze zostały odesłane na pocztę mailową zlobek_nr2@wp.pl    nie póżniej niż w dniu poprzedzającym otwarcie żłobka.
W przypadku nie dopełnienia formalności dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
Copyright Nazwa.pl